"HAYAT" için arama sonuçları

youtube.com/embed

Ali Özek'in kendi anlatımıyla hayat ve hatıratı https://youtu.be/KVmI6hERy94

DİN EĞİTİMİ TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Ali ÖZEK İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Başkanı 17-19 Kasım 2006 tarihleri arasında İSAV'ın tertiplediği Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kuruml

DİN-İNSAN MÜNASEBETLERİ

Din nedir? Din kelimesi lügat olarak mükâfat, ceza, itaat, ibadet anlamlarını taşır. Terim olarak ise din, hak veya batıl bir şeye inanmak ve onu kabullenip hayatta uygulamaktır.

HAYAT VE HATIRATIM

HAYATIM Doğum tarihim 1932’dir. Ancak babamın verdiği bilgiye göre 1927 veya 1928’de doğmuş olmam gerekiyor. Çocukluğunda ilk hatırladığım veya hiç unutamadığım olay, babamın

İLK MÜSLÜMANLARIN BAŞARISI

Bugün İslâm Ülkeleri hâlâ nizam meselesiyle uğraşmaktadırlar. Bu da müslümanların ilim, teknoloji ve ekonomide geri kalmalarına ve başkalarına bağımlı hale gelmelerine sebep olmuşt

TÜRKİYE’DE SÜRÜP GİDEN İDEOLOJİK TARTIŞMALAR

Türkiye’de Demokrasi, Cumhuriyet, Laiklik ve Atatürkçülük üzerinde yapılan tartışmalar aslında “karaltıya taş atmak” veya “olmayan bir şeyi hayal ederek var sanmak” gibi oldukça gü

İBADET ve MÜESSESE OLARAK ZEKAT

Giriş, Zekat ve sadakanın manası, fakirlik problemi, zekatın tarihçesi, zekatın dindeki yeri, müessese olarak zekat, Zekat mükellefleri, zekata tabi mallar, zekatı farz olan malın

M. Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NDE YÖNETTİĞİM MASTER VE DOKTORA TEZLERİ

YÖNETTİĞİM DOKTORA TEZLERİ: 1. Erol A YYILDIZ, "Sadık Rafiî, Hayatı ve İlmî Şahsiyeti". 2. Sadreddin GÜMÜŞ, "Seyyid Şerif Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri". 3. Halit ZEVALSİZ, "

"el-Vucûh ve'n-Nazâir"

"el-Vucûh ve'n-Nazâir" Bu çalışma, hakkında birbirinden çok uzak fikirlere, büyük takdirler yanında acı tenkidlere tesadüf edilen, hayatı ve inanışlarına dâir münâkaşa konusu bazı

"ez-Zemahşerî ve Arap lügatçılığındaki yeri"

"ez-Zemahşerî ve Arap lügatçılığındaki yeri" Bir giriş ve iki bölümden meydana gelen tezin giriş kısmında ez-Zemahşerî'nin yetiştiği çevre olan Hârizm ve dolayları üzerinde dur

İLK ÖĞRETİMİN SEKİZ YILA ÇIKARILMASI VE MESLEKİ OKULLAR

Eğitim ve öğretim devamlı değişen bir olgudur. Doğrusu dünyada en çok değişikliğe uğrayan konulardan birisi eğitimdir. Sebebi ise, insan hayatındaki maddî ve manevî değişmelerdir.

Ali Özek Hoca'nın Hayat ve Hatıratından

Alı Özek Hoca, sık sık Kazakistan'a gidip geliyor; bütün cehd ü gayretini Almatı'da inşası tamamlanan Oku Üniversitesi'nin faaliyete başlamasına ayırmış durumda... Ve Hoca, îmar ve

Hukuki, İktisadi ve Sosyal Yönden İşçi Sağlığı Ye İş Güvenliği toplantı açış konuşması

İstatistiklere göre Türkiye'de günde ortalama 427 iş kazasının meydana geldiği ve. 4 kişinin hayatını kaybettiği (yılda ortalama "156 bin" iş kasası meydana geldiği ve bu kazalar s

Hayat ve Hatıralarım

Doğanlar köyünün eski adı DOĞANTAŞ imiş. O devirlerde bölgede DOĞANTAŞ olarak bilinen köy iken daha sonraları Doğanlar Köyü olarak tanınmıştır. Söylendiğine göre eskiden o bölgede

Açılış Konuşması-Aile Toplantısı

. ÂİLE KURUMUNUN DEVAMI İÇİN GEREKENLER Âile çekirdeği, iki kişiden yani evlilik yoluyla bir araya gelen karı ve kocadan meydana gelir.