Yönettiğim Tezler

M. Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ'NDE YÖNETTİĞİM MASTER VE DOKTORA TEZLERİ

YÖNETTİĞİM DOKTORA TEZLERİ: 1. Erol A YYILDIZ, "Sadık Rafiî, Hayatı ve İlmî Şahsiyeti". 2. Sadreddin GÜMÜŞ, "Seyyid Şerif Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri". 3. Halit ZEVALSİZ, "