Konuşmalarım

İSLAM VE DEMOKRASİ TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

İSAV, bugüne kadar millî ve milletlerarası 57 tane Tartışmalı İlmî Toplantı yap­mış ve bunların ürünlerini kitap hâline getirmiştir. Beşinci Uluslararası Tartışmalı İlmî Toplantın

MATURİDİ TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Araştırma Vakfınn müştereken düzenlenlediği "Büyük Türk Bilgini İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik” konulu Tartışmalı İlmî Topla

Namaz ve cami

18-19 Ekim 2008 tarihinde yapılan Namaz ve cami konulu toplantının açış konuşması

DİN EĞİTİMİ TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Ali ÖZEK İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Başkanı 17-19 Kasım 2006 tarihleri arasında İSAV'ın tertiplediği Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kuruml

AB Sürecinde Din Eğitimi ve Dini Kurumlar Toplantısı açış konuşması(İngilizce)

An International Symposium On “ Religious Institutions and Education In The Process of European Union” made on 17 thru 19 Nov 2006.

AB sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi

AÇILIŞ KONUŞMASI 17 -19 Kasım’da yapılan “AB sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi” konulu toplantının açış konuşması İslamî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), 1970 yılında kurul

Hukuki, İktisadi ve Sosyal Yönden İşçi Sağlığı Ye İş Güvenliği toplantı açış konuşması

İstatistiklere göre Türkiye'de günde ortalama 427 iş kazasının meydana geldiği ve. 4 kişinin hayatını kaybettiği (yılda ortalama "156 bin" iş kasası meydana geldiği ve bu kazalar s

Osmanlı'da Din ve Vicdan Hürriyeti Toplantı açış konuşması

Her konuda ilmî araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu çalışmalar aracılığı ile araştırıcı âlimler yatiştirmek gayesiyle kurulmuş bulunan İslamî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), şimd

Modernleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye toplantısı açış konuşması

İSAV’ın tertip ettiği “Modernleşme, İslâm Dünyası ve Türkiye” konulu tartışmalı İlmi Toplantıya hoş geldiniz. Yurt içinden ve dışından tebliğci ve mü­zakereci olarak katılan değerl

XXI. Asırda İslâm Dünyası ve Türkiye toplantısı açış konuşması

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı(İSAV)’nın tertiplediği XXI. Asırda İslâm Dünyası ve Türkiye konulu dokuzuncu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplan­tıya hoş geldiniz. Vakfımız adına