"Zekat" için arama sonuçları

HOCALARIN HOCASI PROF. DR. ALİ ÖZEK - DİNİN ÖZÜNE AİT OLMAYAN ŞEYLERİ DİNDENMİŞ GİBİ GÖSTERMEK...

PROF. DR. ALİ ÖZEK'İN 22.12.2018 TARİHİNDE İSAV VAKFINDA YAPTIĞI DERSTEN BİR KESİT. DİNİN ÖZÜNE AİT OLMAYAN ŞEYLERİN DİNDENMİŞ GİBİ GÖSTERMENİN SAKINCALARI VE ZEKAT ÖDEMELERİNİN H

HARAM KAZANÇ

Deriz ki, haram mal veya haramlardan gelen bir kazançla kurban kesilir. Zira kurban bir hayırdır, bir sadakadır. Bu konuda genel kaide, haram yerden elde edilen mal vs. mümkünse sa

ZEKÂT KİMLERE VERİLEBİLİR?

ZEKÂT NERELERE VERİLEBİLİR? Zekâtın nerelere verileceği Tevbe Sûresi’nin 60. ayetinde şöyle anlatılır: Zekâtlar Allah’ın emrettiği bir farz olarak; 1. Yoksullara, 2. Düşkünle

İBADET ve MÜESSESE OLARAK ZEKAT

Giriş, Zekat ve sadakanın manası, fakirlik problemi, zekatın tarihçesi, zekatın dindeki yeri, müessese olarak zekat, Zekat mükellefleri, zekata tabi mallar, zekatı farz olan malın

İslam'da İbadet İLMİHAL

İslam'da İbadet İLMİHAL Giriş, İman, Akaid-i Nesefiye Metni ve bazı izahlar, Taharet, İbadet, Namazın Rükünleri, Zekat, Oruc, Hac, Haram-Helal, Nikah, Reza', Yeminler, Kurbanlar,

ZEKÂT REHBERİ

ZEKÂT NEDİR? İslâm’ın beş temelinden biri olana zekât; mâlî bir ibadettir. Zekât; Âkil, bâliğ, hür ve nisap miktarı mala sahip bulunan her Müslüman’dan alınıp Kur’ân’da beli

TEŞVİK KREDİLERİ ve FAİZ

el-Bakara Sûresi'ndeki âyetlerin tercemeleri şöyledir: "Faiz yiyenler (kabirlerinden), elbette şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kurtulup kalkmaları gibi kalkarlar. Çü

ESERLERİM

TELİF ESERLERİM: 1. İslâm'da Niyet (1.baskı, 1963; 2.baskı, 1976) 2. Hadis Ricali (1.baskı, 1967) 3. Namaz Hocası (1974'den itibaren birçok baskısı yapılmıştır.) 4. İslâm'da İb

ZEKATIN NEMALANDIRILMASI

Tevbe Suresi'nin 6O.mcı ayetinde zekâtın verileceği yerler 8 sınıf olarak belirlenmiştir. 1- Fakirler 2- Miskinler 3- Zekât toplayan memurlar 4- Kalpleri İslâm'

14-16 Eylül 2000-ÖZBEKİSTAN

TOPLANTILARDA SUNULAN TEBLİĞLERİM: 1) Kur’ân ve Hadis'te Zekât (Riyad'daki konferansta sunuldu, 1974) 2) Kur’ân ve Siret-i Nebevî (Kahire'deki konferansta sunuldu, 1985) 3) Türk

Zaket Rehberi/Pratik Bilgiler

İslâm’ın beş temelinden biri olana zekât; mâlî bir ibadettir. Zekât; Âkil, bâliğ, hür ve nisap miktarı mala sahip bulunan her Müslüman’dan alınıp Kur’ân’da belirtilen sekiz yer