Müzakere Metinlerim

Ehl-i Sünnet İnancına Göre Devletin Oluşumu Ve İşleyişi

İlk İslâm devleti, herkesçe malum olduğu üzere Allah Rasûlü Hz. Muhammed(s.a.v.) tarafından Medine’de kurulmuştur. Rasûlulla’ın iki vasfı vardır: 1. Allah rasûlü oluşu,

“Ehl-i Kitab Kimdir?”

Sayın Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER’in hazırladığı “Ehl-i Kitab Kimdir?” konulu tebliği hakkında düşünce, tenkit ve katkılarım.