Yazılarım

TÜRKİYE’DE SÜRÜP GİDEN İDEOLOJİK TARTIŞMALAR

Türkiye’de Demokrasi, Cumhuriyet, Laiklik ve Atatürkçülük üzerinde yapılan tartışmalar aslında “karaltıya taş atmak” veya “olmayan bir şeyi hayal ederek var sanmak” gibi oldukça gü

ZEKÂT KİMLERE VERİLEBİLİR?

ZEKÂT NERELERE VERİLEBİLİR? Zekâtın nerelere verileceği Tevbe Sûresi’nin 60. ayetinde şöyle anlatılır: Zekâtlar Allah’ın emrettiği bir farz olarak; 1. Yoksullara, 2. Düşkünle

KUR’AN’IN MUHTEVASI

Kur’ân, tüm kâinattan bahseder. Bu itibarla Kur’ân’ın mevzuuna göre tarifi şöyledir: Kur’ân, kâinatın geçmişini, şimdiki halini ve geleceğini anlatan bir kitaptır.

K’BE’DEKİ TAVAF ESNASINDA KADIN-ERKEK AYIRIMI

Bilindiği üzere hac, özel bir kıyafetle yapılır. Kadınlar hacda yüzlerini, ellerini ve ayaklarını açmak zorundadır ve bu ibadeti kadınların erkeklerle beraberce yapmak mecburiyeti

İSLÂM IN TARIM HAKKINDA GÖRÜŞÜ

İSLÂM IN TARIM HAKKINDA GÖRÜŞÜ Bugünün iktisat ilmine göre, milletlerin iktisâden kalkınmaları birinci derecede bilgiye sonra ticarete sonra sanata ve ni­hayet tekniğe bağlıdır. T

TÜRKİYE'DE TERÖR OLAYLARI

TÜRKİYE'DE TERÖR OLAYLARI Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı vazifesini yapmıyor, adaleti uygulamıyor. Suç işleyenler cezalandırılmıyor. Bu sebeple suçluya karşı caydırıcı ö

TÜRKİYE'DE LAİKLİK

TÜRKİYE'DE LAİKLİK Türkiye'de uygulanan lâiklik İslâm düşmanlığıdır. Bu da zamanla Türk düşmanlığına ve Türk kültürü, Türk tarihi düşmanlığına dönüşmüştür. Batı Avrupa'daki devlet

SİVAS OLAYLARI APAÇIK BİR TAHRİK ve HAKARETTİR

SİVAS OLAYLARI APAÇIK BİR TAHRİK ve HAKARETTİR Tarihin her devrinde ve dünyanın her yerinde ideolojiye dayanan devletler birer zulüm makinesidir. Bundan kurtulmak için devlet adal

MÜSLÜMANA DÜSEN ACİL GÖREVLER

MÜSLÜMANA DÜSEN ACİL GÖREVLER İslâm’ın, insanlığın sistem arayışıyla buluşabilmesi için Müslümanlara özellikle İslâmî ilimlerle uğraşan bilginlere düşen görev, İslam’ı iyi anlam