"Cami" için arama sonuçları

Namaz ve cami

18-19 Ekim 2008 tarihinde yapılan Namaz ve cami konulu toplantının açış konuşması

BAŞÖRTÜSÜ

BAŞÖRTÜSÜ Üniversitelerin açılmasıyla başörtüsü yeniden gündeme geldi. Günümüzde siyasî, askerî ve idarî gücü ellerinde bulunduran ilkeciler, inkılâpçılar, lâikçiler "saç, sakal,

Ali Özek Hoca'nın Hayat ve Hatıratından

Alı Özek Hoca, sık sık Kazakistan'a gidip geliyor; bütün cehd ü gayretini Almatı'da inşası tamamlanan Oku Üniversitesi'nin faaliyete başlamasına ayırmış durumda... Ve Hoca, îmar ve