Yayınlanan Kitaplarım

ÇAĞIMIZIN AHLAK BUNALIMI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

24-26 Nisan 2009 / İstanbul Topkapı-Eresin Hotel'de İslami İlimler Araştırma Vakfı tarafından gerçekleştirilen Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları konulu Milletlerarası Ta

HARAM KAZANÇ

Deriz ki, haram mal veya haramlardan gelen bir kazançla kurban kesilir. Zira kurban bir hayırdır, bir sadakadır. Bu konuda genel kaide, haram yerden elde edilen mal vs. mümkünse sa

İBADET ve MÜESSESE OLARAK ZEKAT

Giriş, Zekat ve sadakanın manası, fakirlik problemi, zekatın tarihçesi, zekatın dindeki yeri, müessese olarak zekat, Zekat mükellefleri, zekata tabi mallar, zekatı farz olan malın

İslam'da Niyet

Giriş, Niyet hadisi, hadisin sıhhati, muhtevası, dil incelikleri, edebî sanatlar, Niyetin fazileti, Niyetin amelden ayrı oluşu, Niyetin kısımları, Niyetle kalan işler, İyi ve Kötü

İslam'da İbadet İLMİHAL

İslam'da İbadet İLMİHAL Giriş, İman, Akaid-i Nesefiye Metni ve bazı izahlar, Taharet, İbadet, Namazın Rükünleri, Zekat, Oruc, Hac, Haram-Helal, Nikah, Reza', Yeminler, Kurbanlar,

ZEKÂT REHBERİ

ZEKÂT NEDİR? İslâm’ın beş temelinden biri olana zekât; mâlî bir ibadettir. Zekât; Âkil, bâliğ, hür ve nisap miktarı mala sahip bulunan her Müslüman’dan alınıp Kur’ân’da beli

DİNLER TARİHİ ve İSLAM

Din kelimesi lügatte,"mükafat ve ceza, hüküm, hesap, itaat, boyun eğme, ibadet, adet, hal, şeriat, kanun, yol, mezhep, millet gibi manalara gelmektedir. Diğer taraftan Arapça'da "b

TEŞVİK KREDİLERİ ve FAİZ

el-Bakara Sûresi'ndeki âyetlerin tercemeleri şöyledir: "Faiz yiyenler (kabirlerinden), elbette şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kurtulup kalkmaları gibi kalkarlar. Çü

HADİSLERLE AHLAKİ DAVRANIŞLAR

HADİSLERLE AHLAKİ DAVRANIŞLAR Kitabımız; insanın sosyal bir varlık olduğu ilke­sinden hareketle planlanmış, insanın ilgi çevreleri esas alınarak konular sunulmaya çalışılmıştır. B

ESERLERİM

TELİF ESERLERİM: 1. İslâm'da Niyet (1.baskı, 1963; 2.baskı, 1976) 2. Hadis Ricali (1.baskı, 1967) 3. Namaz Hocası (1974'den itibaren birçok baskısı yapılmıştır.) 4. İslâm'da İb