HARAM KAZANÇ

19 Aralik 2006

 

 

 

 

 

 

HARAM KAZANÇ HAKKINDA

 

 

l. Kur’an’da Hûd Sûresi 14. ayette “Gündüzün bir ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl(dua et). Çünkü iyilikler kötülükleri(günahları) giderir(yok eder). Bu duyuru, öğüt alıp paklanmak isteyenlere bir hatırlatmadır.”

Kur’an’da bu ayette geçen anlamda pek çok ayet vardır.

 

2. Ehl-i Sünnet inancına göre “haram rızıktır”. Yani bir şeyin haram ya da yasak olması ayrı, rızık olması yani insanların ondan faydalanması ayrı şeydir. Haram olan bir maddeden faydalanmak haramdır. Haramdan yiyen, içen ve herhangi bir şekilde ondan faydalanan kimse günah işlemiş olur. Günahlar da tevbe etmek ve iyilik yapmak suretiyle bağışlanır.

Bilindiği üzere haramlar, “haram liaynihi ve haram liğayrihi” olmak üzere ikiye ayrılır. Haram liaynihi, domuz eti ve şarap gibi maddesi haram olan nesnedir ki, böyle haramların maddesi de pistir. Haram liğayrihi ise, maddesi haram değil, sadece elde ediliş veya kazanılış tarzı haramdır. Mesela, çalınmış elma gibi. Böyle olan maddelerin haramlığı o maddenin kendinde değil, onun vasfındadır. Böyle olan haram maddeler pis değildir ve rızıktır.

Şayet kişinin yaptığı hareket hak-hukukla ilgili ise yani başkasına zarar veriyorsa böyle durumlarda zaten kanunlar devreye girer.

3. Hanefi Mezhebinin mezhep içi müctehidlerinden sayılan İbn Abidin fıkha dair yazdığı kitabında “Haram mal sadaka olarak verilir” der.

Bu söylediklerimize dayalı olarak deriz ki, haram mal veya haramlardan gelen bir kazançla kurban kesilir. Zira kurban bir hayırdır, bir sadakadır. Bu konuda genel kaide, haram yerden elde edilen mal vs. mümkünse sahibine iade edilir. Şayet sahibi bilinmiyorsa sadaka olarak verilir. Devlete intikal ederse o da sadaka sayılır. Zira devlet amme hizmeti görmektedir.

Haram karışan veya haram şüphesi taşıyan mallardan şüphe edilen miktarın hayra verilmesiyle o mal temizlenmiş olur. Verilmemiş zekâtlar da ana sermaye içinde haram mal gibidir. Zira zekât miktarı kadar mal başkasına aittir.

Benzer Konular

ÇAĞIMIZIN AHLAK BUNALIMI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

24-26 Nisan 2009 / İstanbul Topkapı-Eresin Hotel'de İslami İlimler Araştırma Vakfı tarafından gerçekleştirilen Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları konulu Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı açılış konuşmasının Türkçe ve İngilizce metinlerinin tamamı için TIKLAYLINIZ.

HARAM KAZANÇ

Deriz ki, haram mal veya haramlardan gelen bir kazançla kurban kesilir. Zira kurban bir hayırdır, bir sadakadır. Bu konuda genel kaide, haram yerden elde edilen mal vs. mümkünse sahibine iade edilir. Şayet sahibi bilinmiyorsa sadaka olarak verilir. Devlete intikal ederse o da sadaka sayılır. Zira devlet amme hizmeti görmektedir. Haram karışan veya haram şüphesi taşıyan mallardan şüphe edilen miktarın hayra verilmesiyle o mal temizlenmiş olur. Verilmemiş zekâtlar da ana sermaye içinde haram mal gibidir. Zira zekât miktarı kadar mal başkasına aittir.

İBADET ve MÜESSESE OLARAK ZEKAT

Giriş, Zekat ve sadakanın manası, fakirlik problemi, zekatın tarihçesi, zekatın dindeki yeri, müessese olarak zekat, Zekat mükellefleri, zekata tabi mallar, zekatı farz olan malın şartları, Zekata tabi mallar, Zekatın sarf yerleri ve teslim usulü, Zekatın toplanması ve dağıtımı Fert ve cemiyet hayatında zekatın yeri ve önemi, Fıtır sadakası ve zekatın dışındaki mali mükellefiyetler bu eserde ele alınmıştır.