Prof. Dr. Ali Özek'in Cenaze Merasimi videosu

KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞI

Seçilen Yazılar

20200125 Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek ile Kuran Sohbetleri,

Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek'in25 Ocak 2020 tarihinde İsav Vakfında yapmış olduğu Din, Kur'an ve Hadis konulu sohbeti...

20200118 - Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek ile Kur'an Sohbetleri,

Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek'in 18 Ocak 2020 tarihinde İsav Vakfında yapmış olduğu Din, Kur'an ve Hadis konulu sohbeti...

20200111 - Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek ile Kur'an sohbetleri...

Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek'in 11 Ocak 2020 tarihinde İsav Vakfında Din, Kur'an, Hadis konularında yaptığı sohbet...

20200104 Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek ile Kur'an Sohbetleri

Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek'in 4 Ocak 2020 tarihinde İsav Vakfında yapmış olduğu Din, Kur'an ve Hadis konulu sohbeti...

20191221 - Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek ile Kur'an Sohbetleri,

Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek'in 21 Aralık 2019 tarihinde İsav Vakfında yapmış olduğu Din, Kur'an ve Hadis konulu sohbeti...

20191123 - Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek ile Kuran sohbetleri,

Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek'in 23 Kasım 2019 tarihinde İsav Vakfında yapmış olduğu Kuran sohbeti,

USULÜ FIKIH, MÜSLÜMANLARA YOLLARINI ŞAŞIRTTI...

Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek ile Kuran Sohbetleri,

20191109 - Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek ile Kuran Sohbetleri,

Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek'i 9 Kasım 2019 tarihinde, İsav Vakfında yapmış olduğu Din, Kuran ve Hadis konulu sohbet.

İsav Dersleri

20200125 Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek ile Kuran Sohbetleri,

Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek'in25 Ocak 2020 tarihinde İsav Vakfında yapmış olduğu Din, Kur'an ve Hadis konulu sohbeti...

20200118 - Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek ile Kur'an Sohbetleri,

Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek'in 18 Ocak 2020 tarihinde İsav Vakfında yapmış olduğu Din, Kur'an ve Hadis konulu sohbeti...

20200111 - Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek ile Kur'an sohbetleri...

Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek'in 11 Ocak 2020 tarihinde İsav Vakfında Din, Kur'an, Hadis konularında yaptığı sohbet...

20200104 Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek ile Kur'an Sohbetleri

Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek'in 4 Ocak 2020 tarihinde İsav Vakfında yapmış olduğu Din, Kur'an ve Hadis konulu sohbeti...

20191221 - Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek ile Kur'an Sohbetleri,

Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek'in 21 Aralık 2019 tarihinde İsav Vakfında yapmış olduğu Din, Kur'an ve Hadis konulu sohbeti...

20191123 - Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek ile Kuran sohbetleri,

Hocaların Hocası Prof. Dr. Ali Özek'in 23 Kasım 2019 tarihinde İsav Vakfında yapmış olduğu Kuran sohbeti,

Yayınlanan Kitaplarım

ÇAĞIMIZIN AHLAK BUNALIMI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

24-26 Nisan 2009 / İstanbul Topkapı-Eresin Hotel'de İslami İlimler Araştırma Vakfı tarafından gerçekleştirilen Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları konulu Milletlerarası Ta

HARAM KAZANÇ

Deriz ki, haram mal veya haramlardan gelen bir kazançla kurban kesilir. Zira kurban bir hayırdır, bir sadakadır. Bu konuda genel kaide, haram yerden elde edilen mal vs. mümkünse sa

İBADET ve MÜESSESE OLARAK ZEKAT

Giriş, Zekat ve sadakanın manası, fakirlik problemi, zekatın tarihçesi, zekatın dindeki yeri, müessese olarak zekat, Zekat mükellefleri, zekata tabi mallar, zekatı farz olan malın

İslam'da Niyet

Giriş, Niyet hadisi, hadisin sıhhati, muhtevası, dil incelikleri, edebî sanatlar, Niyetin fazileti, Niyetin amelden ayrı oluşu, Niyetin kısımları, Niyetle kalan işler, İyi ve Kötü

İslam'da İbadet İLMİHAL

İslam'da İbadet İLMİHAL Giriş, İman, Akaid-i Nesefiye Metni ve bazı izahlar, Taharet, İbadet, Namazın Rükünleri, Zekat, Oruc, Hac, Haram-Helal, Nikah, Reza', Yeminler, Kurbanlar,

ZEKÂT REHBERİ

ZEKÂT NEDİR? İslâm’ın beş temelinden biri olana zekât; mâlî bir ibadettir. Zekât; Âkil, bâliğ, hür ve nisap miktarı mala sahip bulunan her Müslüman’dan alınıp Kur’ân’da beli

Makalelerim

Ali Özekin telif ettiği el-KEŞŞÂF maddesi: İBN EBÛ ŞERÎF, Burhâneddin Tefsir, hadis ve fıkıh âlimi.

Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri İBN EBÛ ŞERÎF, Burhâneddin Tefsir, hadis ve fıkıh âlimi. el-KEŞŞÂF الكشّاف Mu‘t

KÜRT MESELESİ

Kürt meselelesinin dünü ve bu günü

RAMAZAN ve ORUÇ

Orucun şer'î tarifi şöyledir: Oruç tutmaya ehliyetli bir kimsenin imsak vaktinden iftar zamanına kadar vücudun bâtın hükmünü hâiz olan iç kısmına bir şey idhal etmek ve cima yap­ma

مجال البناء الفقه والإجتهادي فى القرن

.بسم الله الرحمن الرحيم الحمد  

İLK MÜSLÜMANLARIN BAŞARISI

Bugün İslâm Ülkeleri hâlâ nizam meselesiyle uğraşmaktadırlar. Bu da müslümanların ilim, teknoloji ve ekonomide geri kalmalarına ve başkalarına bağımlı hale gelmelerine sebep olmuşt

BORÇLANARAK EV ALMAK

BANKAYA BORÇLANARAK EV ALMAK CAİZ MİDİR? Faizle ev, araba alınabilir mi? Faizin teşekkülü için iki önemli şart:

Konuşmalarım

İSLAM VE DEMOKRASİ TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

İSAV, bugüne kadar millî ve milletlerarası 57 tane Tartışmalı İlmî Toplantı yap­mış ve bunların ürünlerini kitap hâline getirmiştir. Beşinci Uluslararası Tartışmalı İlmî Toplantın

MATURİDİ TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Araştırma Vakfınn müştereken düzenlenlediği "Büyük Türk Bilgini İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik” konulu Tartışmalı İlmî Topla

Namaz ve cami

18-19 Ekim 2008 tarihinde yapılan Namaz ve cami konulu toplantının açış konuşması

DİN EĞİTİMİ TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Ali ÖZEK İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Başkanı 17-19 Kasım 2006 tarihleri arasında İSAV'ın tertiplediği Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kuruml

AB Sürecinde Din Eğitimi ve Dini Kurumlar Toplantısı açış konuşması(İngilizce)

An International Symposium On “ Religious Institutions and Education In The Process of European Union” made on 17 thru 19 Nov 2006.

AB sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi

AÇILIŞ KONUŞMASI 17 -19 Kasım’da yapılan “AB sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi” konulu toplantının açış konuşması İslamî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), 1970 yılında kurul

Yazılarım

TÜRKİYE’DE SÜRÜP GİDEN İDEOLOJİK TARTIŞMALAR

Türkiye’de Demokrasi, Cumhuriyet, Laiklik ve Atatürkçülük üzerinde yapılan tartışmalar aslında “karaltıya taş atmak” veya “olmayan bir şeyi hayal ederek var sanmak” gibi oldukça gü

ZEKÂT KİMLERE VERİLEBİLİR?

ZEKÂT NERELERE VERİLEBİLİR? Zekâtın nerelere verileceği Tevbe Sûresi’nin 60. ayetinde şöyle anlatılır: Zekâtlar Allah’ın emrettiği bir farz olarak; 1. Yoksullara, 2. Düşkünle

KUR’AN’IN MUHTEVASI

Kur’ân, tüm kâinattan bahseder. Bu itibarla Kur’ân’ın mevzuuna göre tarifi şöyledir: Kur’ân, kâinatın geçmişini, şimdiki halini ve geleceğini anlatan bir kitaptır.

K’BE’DEKİ TAVAF ESNASINDA KADIN-ERKEK AYIRIMI

Bilindiği üzere hac, özel bir kıyafetle yapılır. Kadınlar hacda yüzlerini, ellerini ve ayaklarını açmak zorundadır ve bu ibadeti kadınların erkeklerle beraberce yapmak mecburiyeti

İSLÂM IN TARIM HAKKINDA GÖRÜŞÜ

İSLÂM IN TARIM HAKKINDA GÖRÜŞÜ Bugünün iktisat ilmine göre, milletlerin iktisâden kalkınmaları birinci derecede bilgiye sonra ticarete sonra sanata ve ni­hayet tekniğe bağlıdır. T

TÜRKİYE'DE TERÖR OLAYLARI

TÜRKİYE'DE TERÖR OLAYLARI Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı vazifesini yapmıyor, adaleti uygulamıyor. Suç işleyenler cezalandırılmıyor. Bu sebeple suçluya karşı caydırıcı ö

Son Eklenenler