AB sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi

21 Ekim 2006

AÇILIŞ KONUŞMASI

17 -19 Kasım’da yapılan “AB sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi” konulu toplantının açış konuşması

 

İslamî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), 1970 yılında kurulmuştur. Şu anda vakfımız 36 yaşındadır.

İsav, İlmî araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu yoldan araştırıcı âlimler yetiştirmek gayesi ile kurulmuştur.

Vakfımız bugüne kadar 11 adet milletlerarası tartışmalı ilmî toplantı tertiplemiş ve bunların hepsini neşretmiştir. Şu anda yapmakta olduğumuz bu serinin 12. sidir.

Vakfımız şu ana kadar 39 adet millî tartışmalı ilmî toplantı yapmış ve bu toplantıda ele alınan konuları kitap haline getirerek basmıştır.

Vakfımızın şimdiye kadar bastığı kitap sayısı 64’e ulaşmıştır. Bütün kitaplarımızı bir araya getirdiğimizde İSAV Kütüphanesi oluşmaktadır.

Sizlere bu bilgileri verdikten sonra toplantımızın konusuyla ilgili bazı hususlara temas etmek istiyorum.

“Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi”  oldukça önemli bir konudur. Zira insanlık tarihi boyunca ve günümüzde toplumları yönlendiren etken din duygusu ve inancının oluşturduğu dünya görüşü olmuştur. Kim ne derse desin insanı yöneten onun inancıdır. Bu sebeple insanın hayatında dinin yeri ve etkisi belirgindir. Batıda aydınlanma çağı başladığı andan itibaren her ne kadar dinin rolü azalmış gibi görülse de aslında azalmamış, ancak şekil ve kabuk değiştirmiştir. 20. Asırda dünyada yapılan misyonerlik faaliyetlerine bir göz atarsak görürüz ki, dine karşı ilgi azalmamış, bilakis çoğalmıştır.

 Ama bu arada görürüz ki, daha önceleri insanların dine aykırı saydıkları davranış biçimleri değişmiş, eskiden gayr-i edebî ve gayr-i ahlakî sayılan davranışlar mubah görülmeğe başlanmıştır. Fakat meselenin inanç yönüne baktığımız zaman, fazla bir değişiklik olmadığını görürüz.

Bugün hem Batıda hem de Doğuda çeşitli dinlere ait okullar, üniversiteler vardır. Ayrıca genel okullarda din dersleri okutulmaktadır.

Bazı örnekler vermek gerekirse, mesela Fransa’da Katolik okullar, Fransa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarında okutulan ders programlarını kabul etmiştir. Bu okullar kapılarını ayırım gözetmeksizin her din mensubuna açmıştır. Yaklaşık bir milyon Müslüman öğrenciden 250.000’i bu okullarda okudukları söylenmektedir.

FRANSA

KAMU OKULU

KATOLİK OKULU

TOPLAM

Okul sayısı

60.080

9.097

69.178

Öğrenci sayısı

10.115.000 (%83)

2.011.000 (%17)

12.126.000

Ülke genelinde yaklaşık 250 çeşit dinî temele dayalı dernek ve merkezin gönüllü olarak Katolik okulların öğretim faaliyetlerine destek verdikleri söylenmektedir

 

ÖRNEK:

 

Burada şu hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum:

Din eğitimi ve öğretimi insan için çok önemlidir. Biz Türkiye olarak AB’ye girdiğimizde bu konuyu nasıl çözeceğiz? İşte bu toplantıda yurt içinden ve yurt dışından katılan tebliğciler, konuyu aydınlatacaklar ve yapılması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulunacaklar.

Bendeniz sözlerimi bitirirken tebliğcilere başarılar diler, toplantımızın başarılı geçmesini, hayırlara vesile olmasını yüce Mevlâ’ dan niyaz ederim.

 

Prof. Dr. Ali ÖZEK

Benzer Konular

İSLAM VE DEMOKRASİ TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

İSAV, bugüne kadar millî ve milletlerarası 57 tane Tartışmalı İlmî Toplantı yap­mış ve bunların ürünlerini kitap hâline getirmiştir. Beşinci Uluslararası Tartışmalı İlmî Toplantının konusu İslâm ve Demokrasidir.

MATURİDİ TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Araştırma Vakfınn müştereken düzenlenlediği "Büyük Türk Bilgini İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik” konulu Tartışmalı İlmî Toplantı 22 Mayıs 2009 Cuma günü, 14.00-19.00 saatleri arasında Bağlarbaşı Kültür Merkezi Salonu’nda; 23-24 Mayıs 2009 Cumartesi ve Pazar günleri ise 09.30-19.00 saatleri arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Salonu’nda akdedilmiştir. Bu toplantının açılış konuşmasının Türkçe, Arapça ve İngilizce metinlerine ulaşmak için TIKLAYINIZ...

Namaz ve cami

18-19 Ekim 2008 tarihinde yapılan Namaz ve cami konulu toplantının açış konuşması