ELMALI’DAN ALMATI’YA ALİ ÖZEK’İN HATIRALARI

17 Kasim 2017

Prof. Dr. Ali Özek hocayla 1992 yılında merkezi İstanbul Fatih’te bulunan İslami Araştırmalar Vakfı’nda cumartesi günleri Zemahşeri’nin Keşşaf Tefsiri’ni okuttuğu derslere katılarak tanıdım. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Ali Özek Hoca, Osmanlı medreselerinden yetişmiş ulema ile Cumhuriyet dönemi hocaları arasında bir köprüdür. Medreseden Üniversiteye intikal eden bir kuşağın da öncüsüdür aynı zamanda. Hoca, yapmış olduğu tefsir derslerinde vahiy ile hayat arasındaki bağların nasıl kurulacağına dair bir model de sunuyordu. İslam dünyasının birçok bölgesine seyahat etmiş, farklı kültür havzalarında bulunan müslümanların güncel sorunları üzerinde kafa yormuş bir şahsiyet olarak bizleri de ufuk açıcı yolculuklara çıkarıyordu. Tefsir dersleri, bazen bir İslam Tarihi dersine, bazen bir fıkıh sohbetine, bazen bir seyahat izlenimlerinin sunumuna bazen de gündemimizde yer alan dinî bir mevzunun müzakeresine dönüşüyordu. Okutmuş olduğu tefsir metni zor anlaşılır ancak müdakkik ehli tarafından açıklandığında anlaşılabilen bir metindi. Çoğu zaman okuduğumuz ayetlerden murad-ı ilahiyi anlamamıza rağmen Zemahşeri’nin bu murad-ı ilahiyi tefsir sadedinde söylediklerini anlamakta güçlük çekiyorduk. Hoca, yılların birikimi ve tecrübesiyle bu zor metinlerin anlaşılmasına büyük katkılar sunuyordu. Ali Özek Hocayla tanıştığım günlerden itibaren aynı zamanda onun bir modern dönem seyyahı da olduğunu fark ettim. 1940 yıllarında tek partili bir dönemin yaşandığı, din eğitiminin yer altına çekilmek zorunda kaldığı bir dönemde hamiyetperver bazı öncü şahsiyetlerin fedakârca yaptıkları faaliyetlerin bir parçası olan İzmir Kestane Pazarı Kur’an Kursu’nda bulunan Ali Özek, canlı tanıkları giderek azalan o devrin bir şahididir.

KİTABIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Benzer Konular

ELMALI’DAN ALMATI’YA ALİ ÖZEK’İN HATIRALARI

Prof. Dr. Ali Özek hocayla 1992 yılında merkezi İstanbul Fatih’te bulunan İslami Araştırmalar Vakfı’nda cumartesi günleri Zemahşeri’nin Keşşaf Tefsiri’ni okuttuğu derslere katılarak tanıdım. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Ali Özek Hoca, Osmanlı medreselerinden yetişmiş ulema ile Cumhuriyet dönemi hocaları arasında bir köprüdür.