İSLAM MEZHEPLERİNİ YAKLAŞTIRMA MÜESSESESİ TOPLANTISI

19 Nisan 2007

06-09 Nisan 2007 tarihleri arasında Tahran’da “Uluslar arası İslâm Mezheplerini Yaklaştırma Müessesesi”nin Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle tertiplediği İSLÂM BİRLİĞİ Toplantısından

“Mezhepler konferansından karşılıklı saygı kararı çıktı”

 

İran'da İslâmî Mezhepleri Ya­kınlaştırma Uluslararası Kon­seyi tarafından düzenlenen İslâm Birliği Konferansı'nda mezhepler arası işbirliği çağrısı yapıldı.

6-7-8 Nisan tarihlerinde yapılan toplantıya 46 ülkeden 100'e yakın İslâm âlimi katıldı. Konferansta Türkiye'yi İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ali Özek temsil etti. Mezheplerin birbirlerine karşı hoşgörülü yaklaşmalarının ele alındığı toplantının so­nuç bildirgesinde mezhepler arasın­da çatışma yaşanmaması için dikkat edilecek hususlara vurgu yapıldı.

Prof. Dr. Ali Özek, Konsey'in Müslümanlar arasındaki diyaloğu temin etmek için çalıştığına dikkat çekti. Konferansın başarılı geçtiğini aktaran Özek, "60 kadar ilim adamı fikirlerini özgürce beyan etti. Kutlu Doğum Haftası'na denk geldiği için ana konu Peygamber Efendimiz'in her alanda örnek alınmasına vurgu yapıldı. Müslümanların birlik ve be­raberlik içinde hayat sürdürebilme­leri için Hz. Muhammed'in hayat düsturlarının bütün İslâm ülkelerin­de dikkate alınması istendi." dedi.

Özek, konuşmalarda, İslâm ülkeleri­nin dünyevî işlerde de işbirliği yap­malarının istendiğini vurguladı.

Toplantının sonuç bildirgesinde şu görüşlere yer verildi:

"Herhangi bir etnik ya da mezhebî fitneyi kö­rüklemek, ümmetin düşmanlarına hizmet etmeye, Müslümanlara karşı yaptıkları çirkin planlarını gerçekleş­tirmeye, işgallerini kalıcı kılmaya ya­rayacaktır. Konferansa katılanlar, kıble ehli arasındaki birliğin ve mez­hepler arası yakınlaşmanın sağlan­ması amacıyla Müslümanları karşı­lıklı saygıya davet etmektedir.

Kitle iletişim araçlarında ya da genel konuşmalarında birbirlerinin inançları­na, şiarlarına ve fıkıhlarına saldırmamalarını, bu hususlarla ilgili araştırmaları âlim ve akademisyenlerin yapacakları araştırmalara bırakmalarını istemektedir.

Kişi ve kutsallarına yö­nelik küçük düşürücü söz ve davranışların caiz olmadığına karar veril­miştir." (Mükremin Albayrak, İstanbul, Zaman Gazetesi, 19 Nisan 2007, s. 2)

Benzer Konular

Röportaj: Feyyaz KALKAN

Röportaj: Feyyaz KALKAN

Ali Özek-Mehmet Erdoğan mülakatı

Ali Özek-Mehmet Erdoğan mülakatı

İSLAM MEZHEPLERİNİ YAKLAŞTIRMA MÜESSESESİ TOPLANTISI

06-09 Nisan 2007 tarihleri arasında Tahran’da “Uluslar arası İslâm Mezheplerini Yaklaştırma Müessesesi”nin Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle tertiplediği İSLÂM BİRLİĞİ Toplantısından “Mezhepler konferansından karşılıklı saygı kararı çıktı”